Udarci u tenisu: Backhand

justine henin backhand
Backhand (bekend) udarac u tenisu može izgledati kao neprirodan, ali jednom kada se savlada, podiže nivo igre na visoke standarde. Ovaj udarac je neprirodan, jer kada osoba koja je dešnjak po prirodi, želi učiniti bilo kakav pokret tijela, instinktivno se pomjera prema dominantnoj strani, dakle desnoj. Zbog toga se forehand udarac češće vidja na teniskim terenima. Medjutim, u vrhunskom tenisu često nema dovoljno vremena za namještanje na forehand (na dominantnu stranu igrača), tako da backhand udarac daje raznovrnost u kretanju i igri tenisera.

Jednostavan opis backhand udarca bi bio da je to udarac koji igrač izvodi kada mu se loptica približava na suprotnu stranu od njegove dominantne strane, i tada se loptica vraća preko mreže zamahom i udarcem unakrsno u odnosu na tijelo (za dešnjaka, zamah počinje sa lijeve strane i završava na desnoj). Ovaj udarac se često koristi kao odbrabmeni, jer samo vrhunski teniseri imaju sposobnost da izvedu udarac sa jačinom i preciznošću dovoljnom za osvajanje direktnog poena. Ipak, sa dovoljno vježbe, ovaj udarac može postati sastavni dio igre svakog tenisera, dajući sasvim novu dimenziju igri.

Tehnika

Pojasnit ćemo prvo tehniku kod dvoručnog backhand udarca. Ustvari, i ne postoji bitna razlika izmedju jednoručnog i dvoručnog backhand udarca. U profesionalnom tenisu, koristi se i jedan i drugi. Igrači koji igraju dvoručni backhand, primorani su nekada igrati i jednoručni (npr. kod backhand slice udarca). Odabir izmedju ova dva tipa backhanda varira od igrača do igrača.

Tehnika potrebna za uspješno izvođenje bekenda zahtjeva vrlo precizne i uvježbane pokrete tijela. Kako se loptica prlibližava igraču u visini struka, igrač se obično nalazi izmedju osnovne linije i servis linije. U pripremnom položaju, prije nego loptica stigne do igrača, ravnoteža se prebacuje na prednji dio stopala (vrhove prstiju), uz savijena koljena, i reket se uzima sa odabranim gripom. Hvat reketa u pripremi za izvodjenje bekenda je, naravno, sa dominantnom rukom na bazi drške, držeći reket kao da se rukuje sa drškom. Druga ruka se na gripu nalazi iznad dominantne, dodirujući vrat reketa kako bi igrač dobio veću kontrolu nad reketom, ali i snagu pri udarcu.


Ramena se zatim zakreću ka naprijed i na stranu, a težina tijela se prebacuje na suprotno stopalo u odnosu na favoriziranu ruku (lijevo stopalo za dešnjake, desno za ljevake). Vrhovi stopala se okreću sa tijelom, tako da na kraju završe u položaju koji je otprilike pod uglom od 45 stepeni u odnosu na mrežu. Dominantano stopalo (desno za dešnjake) bi onda trebalo biti blago iskoračeno ispred drugog stopala, kako bi se obezbjedila zaštitna pozicija (desna strana tijela bi bila štit za dešnjake, i obrnuto).

Rame dominantne ruke se nalazi uz samo tijelo, u visini struka, a reket se prenosi iza tijela, sa suprotne strane, sa licem reketa okrenutim prema mreži, spremnim za udarac.

Vrlo važno za uspješan backhand udarac je to da bi cijelo tijelo trebalo raditi sav posao zajedno pri povlačenju i udaranju loptice. Zamah prema loptici započinje onog momenta kada je loptica neposredno ispred tijela igrača, i kontakt izmedju loptice i reketa bi se trebao desiti kada je loptica na dužini od otprilike dužine stopala ispred igrača. Lice reketa bi trebalo ravno udariti lopticu, bez ikakvog nagiba, jer bi u tom slučaju loptica mogla završiti u neočekivanom pravcu.

Pri izvodjenju udarca, dominantan ruka se kreće prema naprijed, ali čitavo tijelo obezbjedjuje snagu za ovaj udarac. Igrač mora svo vrijeme imati vizuelni kontakt sa lopticom, čak i neposredno nakon što je loptica udarena, da bi osigurao da loptica bude poslana u željenom pravcu. Nakon toga, kretanje tijela preslikava ono kod forehand udarca, i reket završava iznad ramena suprotne ruke.

Razlike (varijacije)

Jednoručni backhand udarac je vrlo sličan, s tim što ruka koja ne drži reket djeluje kao balans, umjesto davanja dodatne snage kao kada se reket drži njome kod dvoručnog backhanda. Kretanje tijela se ne razlikuje kod jednoručnog i dvoručnog backhanda.

Mnogi igrači koriste backhand (naročito jednoručni backhand) kako bi loptici saopštili spin. Uz saopštavanje top spina loptici, njena putanja će nakon udarca biti visoka, ali će loptica naglo pasti, što omogućava visok i siguran prelet loptice preko mreže. Ovo se postiže tako što se vrh loptice reketom jako "očeše", skoro da pošalje lopticu prema dole.

S druge strane, da bi se loptici saopštio backspin, reket se povlači pod lopticu tako da je "odsiječe". Ovo drastično usporava lopticu, ali ostavljajući joj dovoljno impulsa da padne u protivničko bolje i, uz dosta spina na njoj, vraćanje takvog udarca za protivnika je otežano.
Nema komentara

Komentari predstavljaju lične stavove i mišljenja posjetitelja stranice, a nikako stav stranice, novinara i administratora....

Pokreće Blogger.