Dimenzije teniskog terena


Teniski tereni su pravougaonog oblika i dimenzije terena se razlikuju za igru u singlu i igru u parovima.Teren za igru u parovima je nešto širi u odnosu na teren za pojedinačnu igru.
Dimenzije standardnog teniskog terena su: 23.77 m dužine i 8.23 m širine. U igri parova, računa se i dio terena izvan pomoćne linije, tj. cijeli okvir koji je širok 10.97 m.

Linije na krajevima terena nazivaju se osnovnim (baseline) linijama (oznaka 1 na slici), a linije na bokovima terena bočnim (sideline) linijama (oznake 5 i 6).

Dodatni prostor izvan ovih dimenzija terena, koji je iste boje kao i okvir ili slične nijanse, služi igračima da stignu brze lopte.

Mreža na terenu se nalazi tačno na sredini (oznaka 4) i dijeli teren na dva jednaka dijela. Postavljena je paralelno sa osnovnim linijama. Visina mreže na sredini je 91.4 cm, a na krajevima 107 cm.

Teniski teren podijeljen je linijama. Pomoćne bočne linije, koje su iscrtane okomito na mrežu, su linije razgraničenja (do širine 8.23 m). U singl igrama one predstavljaju granicu dokle loptica smije da se kreće, tj. prostor u kojem se razmjenjuju udarci. Taj prostor je ograničen i osnovnom linijom, s koje teniseri serviraju loptice. Ukoliko loptica, koju vrati igrač, izađe izvan naznačenih linija, kaže se "out" i bodove dobija protivnik ili suprotni par.

U dubl igri koristi se cijeli okvir terena (10.97 m), ali se primjenjuje pravilo pri serviranju, kao i u singl igri.Dvije linije povučene između bočnih linija za pojedinačnu igru na 6.40 metara udaljenosti od mreže sa svake strane, paralelno s mrežom, se nazivaju servisnim linijama (oznaka 2 na slici). Sa svake strane mreže, površina između servisnih linija i mreže podijeljena je u dva ravnopravna, jednako velika dijela, i to središnjom servisnom linijom (oznaka 3 na slici). Središnju servisnu liniju povučena je paralelno s bočnim rubnim linijama terena za pojedinačnu igru, i to na tačno pola udaljenosti od svake od njih.
Koliko široke linije mogu biti?

Centralna servisna linija i linija koja označava centar igrališta mora biti široka 50 mm. Sve druge linije, osim osnovne mogu biti široke od 25 do 55 mm. Bazna linija može imati širinu od 25 do 100 mm.

Loptica se mora servirati unutar centralne servisne linije ili T-linije, dijagonalno u pravcu JZ-SI (jugozapad-sjeveroistok) ili JI-SZ (jugoistok-sjeverozapad). Loptica je regularna ukoliko udari u polje, koje ograničava T-linija i bočne linije ili ako dodirne samu liniju, a sve izvan smatra se outom.

Teniski tereni se dijele prema vrstama podloge, a uputstvo kako napraviti vlastit teniski teren pronadjite ovdje.

Nema komentara

Komentari predstavljaju lične stavove i mišljenja posjetitelja stranice, a nikako stav stranice, novinara i administratora....

Pokreće Blogger.