e-tenis.rog

Dimenzije teniskog terena

dimenzije i velicina teniskog terena
Teniski tereni su pravougaonog oblika i dimenzije terena se razlikuju za igru u singlu i igru u parovima.Teren za igru u parovima je nešto širi u odnosu na teren za pojedinačnu igru.
Dimenzije standardnog teniskog terena su: 23.77 m dužine i 8.23 m širine. U igri parova, računa se i dio terena izvan pomoćne linije, tj. cijeli okvir koji je širok 10.97 m.

Linije na krajevima terena nazivaju se osnovnim (baseline) linijama (oznaka 1 na slici), a linije na bokovima terena bočnim (sideline) linijama (oznake 5 i 6).

Dodatni prostor izvan ovih dimenzija terena, koji je iste boje kao i okvir ili slične nijanse, služi igračima da stignu brze lopte.

Mreža na terenu se nalazi tačno na sredini (oznaka 4) i dijeli teren na dva jednaka dijela. Postavljena je paralelno sa osnovnim linijama. Visina mreže na sredini je 91.4 cm, a na krajevima 107 cm.

Teniski teren podijeljen je linijama. Pomoćne bočne linije, koje su iscrtane okomito na mrežu, su linije razgraničenja (do širine 8.23 m). U singl igrama one predstavljaju granicu dokle loptica smije da se kreće, tj. prostor u kojem se razmjenjuju udarci. Taj prostor je ograničen i osnovnom linijom, s koje teniseri serviraju loptice. Ukoliko loptica, koju vrati igrač, izađe izvan naznačenih linija, kaže se "out" i bodove dobija protivnik ili suprotni par.

U dubl igri koristi se cijeli okvir terena (10.97 m), ali se primjenjuje pravilo pri serviranju, kao i u singl igri.

Dvije linije povučene između bočnih linija za pojedinačnu igru na 6.40 metara udaljenosti od mreže sa svake strane, paralelno s mrežom, se nazivaju servisnim linijama (oznaka 2 na slici). Sa svake strane mreže, površina između servisnih linija i mreže podijeljena je u dva ravnopravna, jednako velika dijela, i to središnjom servisnom linijom (oznaka 3 na slici). Središnju servisnu liniju povučena je paralelno s bočnim rubnim linijama terena za pojedinačnu igru, i to na tačno pola udaljenosti od svake od njih.

Loptica se mora servirati unutar centralne servisne linije ili T-linije, dijagonalno u pravcu JZ-SI (jugozapad-sjeveroistok) ili JI-SZ (jugoistok-sjeverozapad). Loptica je regularna ukoliko udari u polje, koje ograničava T-linija i bočne linije ili ako dodirne samu liniju, a sve izvan smatra se outom.

Teniski tereni se dijele prema vrstama podloge, a uputstvo kako napraviti vlastit teniski teren pronadjite ovdje.

0 komentari:

Komentari predstavljaju lične stavove i mišljenja posjetitelja stranice, a nikako stav stranice, novinara i administratora....

Copyright © 2012 e-tenis.org - Sve o tenisu.